Care este scopul Rosacrucienilor in Lectorium Rosicrucianum

Lectorium Rosicrucianum (LRC) este o şcoală spirituală gnostică. Scopul acestei şcoli este acela de a realiza, calea iniţierii creştine originare, calea transfigurare. Elevii din LRC sunt cei care au o dorinţă pentru reînnoirea spirituală a vieţii.

Elevii din LRC urmează o cale spirituală practică, care oferă vieţii lor mult căutatul înţeles. Punctul de plecare pentru această cale este scânteia divină din om, nucleul divin la care se referă rosacrucienii ca fiind "Roza inimii".

Calea iniţerii creştine

Cine a experimentat o dată acest centru de putere interioară din sine, şi face din el un principiu călăuzitor în viaţa lui, se află la începutul procesului de "transfigurare". Aceasta este marea metamorfoza a spiritului, sufletului şi a trupului. Personalitatea veche, muritoare, face loc pas-cu-pas, pentru dezvoltarea sufletului nou, care este hrănit de puteri complet diferite. Acestea nu mai sunt puterile vechiului ego, ci forţe provenind din domeniul vieţii veşnice. Scopul omului este să se reîntoarcă în acest spaţiu, în împărăţia divină, a casei sale originare de demult, şi astfel să fie eliberat din roata reâncarnărilor, din lumea materială.

În timpul acestui proces de transfigurare, omul muritor este ridicat către o nouă conştiinţa, conştiinţa spirituală. Aceasta este calea originară de iniţiere creştină, despre care Ioan scrie în Noul Testament: “ eu trebuie să mă micşorez, şi celălalt din mine trebuie să crească”. "Celălalt", cel nemuritor, nu este acasă în această lume a contrariilor şi antitezelor, ci mai degrabă provine dintr-o ordine superioară a naturii. Acesta este domeniul vieţii adevărate, care există complet în afara limitelor şi restricţiilor vieţii materiale pe care o stim, şi în afară de viaţa umbrelor, cealaltă parte a lumii dialectie, unde morţii urmează un proces de disoluţie între încarnări. Ordinea superioară a naturii este dincolo de acestea. Este lumea sufletului-spirit, creaţia originară. Această iniţiere duce la recunoaşterea lui Dumnezeu, a Gnozei, în propriul sine.

Calea individuală a elevilor rosacrucieni

Rosacrucienii sunt oameni care au auzit acel glas al “Celuilalt” în sinele lor. Prin experienţa lor interioară cunosc Lumina Gnozei. Ei s-au pus în slujba “Celuilalt” , fapt ce aduce din ce în ce mai multă lumină în viaţa lor. Pas-cu-pas, naşterea unei noi conştiinţe este posibilă, a unei conştiinţe conduse de lumina sufletului spirit. Astfel omul este complet transformat. În Biblie, acest proces este numit "născut din nou, din apă şi din spirit".

Scopul Lectorium Rosicrucianum este destinat exclusiv sferei spirituale şi se va realiza de către elevii Şcolii Internaţionale a Rosacrucii de Aur, pas-cu-pas în viaţa lor. În consecinţă, LRC nu urmăreşte obiective economice, ştiinţifice sau politice.