Elevi şi membri

Ce însemnă în practică să fii elev Rozacrucian?

Doctrinele transfiguristice nu au fost destinate consideraţiilor filozofice – ele trebuiesc "trăite”. Acesta este sensul muncii în Şcoala Spirituală. Pentru cei care nu sunt pregătiţi să ducă la îndeplinire aceste sarcini de elev, dar doresc totuşi să menţină legătura cu Şcoala, pentru aceia este posibil statutul de membru. În cazul ambelor forme de contact, se plăteşte o anumită contribuţie lunară simbolică.


Orientare şi libertate personală

Înainte de luarea deciziei alăturării, celor interesaţi, li se oferă posibilitatea de a afla cât mai multe despre Şcoală, fără nici o obligaţie. Oricând, legătura cu Şcoala poate fi întreruptă în orice moment, dacă candidatul se decide în acest sens. Considerăm că singura cale potrivită pentru parcurgerea căii spirituale, recunoscută ca misiune umană, este libertatea personală.

 

Temple, locuri de conferinţe şi centre

Lectorium Rosicrucianum are temple şi centre de conferinţe în multe ţări, unde elevii se întâlnesc regulat cu ocazia serviciilor de templu sau a altor manifestări, în cursul cărora pot studia filozofia transfiguristă, meditând asupra modului cum o pot încadra în vieţile lor. Pentru realizarea acestui scop, s-au creat peste 160 de centre în diferite oraşe ale lumii, unde se ţin prelegeri şi cursuri pentru cei interesaţi. În lume sunt activi aproape 12.000 de elevi. În afară de aceştia, Lectorium Rosicrucianum mai are aproximativ 3.000 de membri, care dispun de largi posibilităţi de a afla cât mai multe informaţii despre Şcoală şi filozofia ei.


Reforme de viaţă şi concept moral

Din partea elevilor se aşteaptă să realizeze în viaţa lor anumite reforme fundamentale şi anume: să ducă viaţă de vegetarian, să se abţină de la fumat şi de la consumarea băuturilor alcoolice şi a narcoticelor, precum şi să aibe o înaltă ţinută morală. Atât în activitatea exterioară, cât şi în cea interioară, bărbatul şi femeia sunt consideraţi a fi de acelaşi rang. Munca activă şi abnegaţia elevilor de diferite vârste în cadrul Şcolii Spirituale Lectorium Rosicrucianum, este demnă de remarcat. Statutul de elev se poate obţine la vârsta de 18 ani.


Opera realizată în favoarea tineretului şi şcoli Jan van Rijckenborgh

Se acordă atenţie deosebită educării tineretului. Există o amplă lucrare realizată în favoarea tineretului. Sediul central internaţional de unde se conduce această muncă este în centrul Olandei, la Noverosa. Tinerilor membrii având vârste între 6 şi 18 ani, la început li se fac cunoscute conceptele fundamentale ale doctrinelor gnostice prin povestiri, pentru ca apoi, de la o anumită vârstă, acestea să le fie explicate şi în mod raţional. Lectorium Rosicrucianum dispune şi de trei şcoli primare în Olanda, acestea sunt "Şcolile Jan van Rijckenborgh”.