Filozofia Rozicruciană

Cele două ordine ale naturii, Atomul-scânteie de spirit

Învăţăturile Şcolii Spirituale Lectorium Rosicrucianum, se bazează pe "doctrina celor două ordine”. Primul ordin este cel cunoscut de noi, este ordinul necesităţii, care cuprinde atât lumea celor morţi cât şi lumea celor vii. În acest cadru, totul este subordonat schimbării datorate succesiunii alternative a naşterii, dezvoltării, morţii şi renaşterii. Al doilea ordin este ordinul divin, originar. Prima sferă de existenţă este cea trecătoare, a ridicării, înfloririi şi căderii, adică lumea "dialecticii”. Cea de-a doua este imperiul celui veşnic, reprezentând statornicia, adică lumea "staticii”, pe care Biblia o numeşte "Împărăţia cerurilor”. O ultimă rămăşiţa a acesteia, este o scânteie divină sau "atom-scânteie spirituală”, care se află în stare latentă în inimă. Acest principiu de bază trezeşte în mulţi oameni un sentiment de dor pe care nu şi-l pot explica, un fel de jinduire după o starea originară de mult pierdută, care este uniunea cu Tatăl, cu Dumnezeu, în imperiul nemuririi.


Trezirea lui Christos în om

Unul dintre scopurile Şcolii Spirituale Lectorium Rosicrucianum, este de a informa asupra adevăratei cauze a acestui dor, şi de a explica posibilitatea întoarcerii la ordinul divin originar, prin procesul „renaşterii din Duh”, (Ioan 3:8), aşa cum Iisus i-a făcut cunoscut acest lucru printre altele lui Nicodim. Acest proces de renaştere sau "transfigurare”, devine posibil prin "moartea zilnică”, aşa cum l-a numit Pavel (Cor 15:13). Ceea ce moare nu este altceva decât vechea natură, conştiinţa eu-lui, iar ceea ce trebuie să se trezească este natura divină, Christosul interior. Pe lângă învăţăturile oferite referitor la acest proces, Lectorium Rosicrucianum îşi ajută şi îşi sprijină elevii, pentru a putea realiza această transformare încă în cursul vieţii lor.


Doctrina înţelepciunii transfiguriste
Doctrinele transfiguristice predate în Şcoala Spirituală Lectorium Rosicrucianum, se regăsesc în toate marile religii. În Biblie de exemplu, conceptele referitoare la cele două ordine ale naturii, la principiul divin ascuns din inima omului şi la calea transfigurării, se regăsesc în următoarele referiri: "Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta.” (Ioan 18:36), "Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru”, "Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.” (Ioan 3:30).


Fiinţa umană ca microcosmos

Este un lucru esenţial să privim omul ca pe o mică lume, ca pe un microcosmos, care cuprinde şi conţine atât corpul său vizibil, cât şi corpurile sale invizibile. Această concepţie este în acord cu axioma hermetică, "cum este sus, aşa este şi jos”.


Cele cinci faze principale ale căii transfigurării

Pe calea transfigurării există cinci etape importante ale dezvoltării:

1. Întrezărirea existenţei celor două ordine, înţelegerea adevăratei naturi a lumii terestre şi experimentarea chemării interioare pentru reîntoarcerea în ordinul divin.
2. Adevărata dorinţă pentru mântuire.
3. Oferirea personalităţii, procesului de realizare a mântuirii.
4. Noua conduită de viaţă care se dezvoltă involuntar pe baza etapelor anterioare sub îndrumarea scânteii divine interioare, aşa cum este descrisă explicit şi în Predica de pe Munte.
5. Culminarea acestei căi: trăirea conştientă (sau învierea) în spaţiul de existenţă al vieţii originare divine.