Istorie

Jan van Rijckenborgh şi Catharose de Petri

Şcoala Spirituală Internaţională a Rozacrucii de Aur, Lectorium Rosicrucianum, şi-a început activitatea în Olanda, în Haarlem, unde se află şi astăzi sediul său central. În 1924 fraţii Z.W. Leene (1892-1938) şi J. Leene (1896-1968) s-au alăturat secţiei din Olanda a Societăţii Rozacruciene, fondate în 1909 de Max Heindel, în Oceanside (USA, California). Ei au devenit curând cei mai activi membri ai societăţii şi în 1929 au fost rugaţi să conducă secţia din Olanda. În 1930, fraţilor Leene li s-a mai alăturat H. Stock Huizer (1902-1990). Ca urmare a realizărilor comune în munca de căutare spirituală, în 1935 ei s-au despărţit de Societatea Rozacruciană. În 1938 Z. Leene a murit, dar J. Leene şi H. Stok-Huizer au continuat munca începută. Au scris numeroase cărţi, pe care le-au publicat sub numele de Jan Van Rijckenborgh şi Catharose de Petri.


Cel de al doilea război mondial

În timpul celui de al doilea război mondial, forţele de ocupaţie au interzis activitatea societăţii, dar din momentul în care continuarea muncii a devenit posibilă, cei doi conducători spirituali au aplicat o nouă abordare, conform căreia, conceptul Gnozei a devenit şi mai determinant. Cuvântul „Gnoză” înseamnă cunoaştere, în sens Christo-centric, cunoaştere primită în mod direct, la mâna întâia de cel care după citatul biblic „S-a renăscut din apă şi din duh”, ca rezultat al dezvoltării sale spirituale (Ioan 3:5). Consecinţele acestui proces, sunt descrise simbolic în cartea intitulată „Nunta alchimică a lui Christian Rozacruce”.


Christian Rozacruce

Numele de Cristian Rozacruce, este denumirea simbolică dată de Rozacrucienii clasici din secolul al XVII-lea, prototipului omului renăscut în Christos, complet reînnoit, care cu inima şi sufletul său ajută omenirea să realizeze adevărata renaştere spirituală.

 

Gnoză

În sens mai larg, conceptul de „gnoză” se referă la atingerea universală din partea lui Christos şi la munca de salvare a Fraternităţii Christice, care dincolo de spaţiu şi de timp, în cursul istoriei, incluzând şi perioada de dinaintea lui Christos – se manifestă continuu.


Şcoală Spirituală Gnostică

În 1945, societatea a primit numele de Lectorium Rosicrucianum şi a apărut ca Şcoală Spirituală Gnostică, desfăşurând o activitate tot mai largă şi în afara hotarelor Olandei. În prezent, Lectorium Rosicrucianum are elevi nu doar în numeroase ţări Europene, ci şi în America de Sud, America de Nord, Africa, Australia şi Noua Zeelandă. De la moartea lui Jan Van Rijckenborgh şi a lui Catharose de Petri, Lectorium Rosicrucianum este călăuzită de o Conducere Spirituală Internaţională, a cărei muncă este ajutată de conducerile naţionale şi de numeroase grupuri de muncă.