Simboluri

Simbolurile cel mai frecvent utilizate sunt următoarele:

 

Roza şi crucea

Crucea
, cu o roză în punctul de intersecţie al celor două braţe. Ambele de culoare aurie.

Cercul, triunghiul, pătratul

Cercul simbolizează veşnicia, infinitul, dar şi micro-cosmosul.
Triunghiul este simbolul celor trei forţe puternice, care radiază din Logos, numite şi Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt.
Pătratul reprezintă baza pentru construirea noii fiinţe umane.

Pentagrama

Pentagrama este simbolul omului cvintuplu, născut din cvadruplitate.